Växjö folkhögskola är en filial till Ädelfors folkhögskola och Grimslövs folkhögskola.
Ädelfors folkhögskola Grimslövs folkhögskola
  • Gå till Facebook
  • Gå till Instagram

Allmän och praktisk information

Allmän och praktisk information

När du kommit till den här sidan har du säkert börjat fundera på att söka till en utbildning som ges på Växjö folkhögskola. För att underlätta för dig har vi samlat all praktisk information, blanketter etc. Hittar du inte vad du söker, eller har frågor, tveka inte att ta kontakt med oss. Vi finns här för att hjälpa dig.

Antagningskrav
Allmän kurs ställer normalt inga formella antagningskrav förutom att du måste ha fyllt 18 år. De studerande startar på olika nivåer beroende på förkunskaper och tidigare studier. De yrkesinriktade kurserna har ibland antagningskrav som anges i kurspresentationen. På Växjö folkhögskola kallar vi sökande till intervju innan antagningsförfarandet startar.

Behörighet till högskola
En del studenter väljer folkhögskola för att bli behöriga att läsa vidare på högskola. Vad du måste läsa och hur länge beror dels på vad du studerat tidigare och dels på vilka behörigheter du önskar uppnå. För information om vilka behörighetskrav som olika högskoleutbildningar ställer, läs informationsmaterial från universiteten/högskolorna, från Högskoleverket och från Verket för högskoleservice, VHS. När du vet vilken behörighet du behöver kan vi berätta om och hur du får det på Växjö folkhögskola.

På allmän kurs får du studieomdöme
På folkhögskolans allmänna kurs får du inte betyg i enskilda ämnen. Istället får du ett studieomdöme som är en sammanfattande bedömning av din studieförmåga. Studieomdömet grundar sig på en gemensam bedömning som görs av alla dina lärare på skolan.

Ansökan
Du ansöker direkt till kurserna här.

Nedladdningsbara dokument
Deltagardokument för underskrift
Likabehandlingsplan

Klicka på länk för respektive huvudskola för att läsa om studeranderättsliga regler.
Ädelfors folkhögskola
Grimlövs folkhögskola

Kollektiv olycksfalls- och reseförsäkring

Du som deltagare vid Växjö folkhögskola är försäkrad vid olycksfall, ej sjukdom, genom din huvudman Grimslöv eller Ädelfors folkhögskola. En olycksfallsskada är den kroppsskada som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen, som kommunen tecknat, omfattar även reseförsäkring och gäller under studieresor och praktik i hela världen. Försäkringarna gäller även för deltagare i kortkurser under verksamhetstid.
Försäkringsbesked

Vill du veta mer?
Har du frågor av mer allmän karaktär kan vi rekommendera dig att söka information på www.folkhogskola.nu eller ringa Folkhögskolornas informationstjänst. Vill du tala mer specifikt om någon utbildning eller vill veta mer om Växjö folkhögskola hör du av dig direkt till oss: info@vaxjofolkhogskola.se eller ring receptionen: Tel: 073-25 33 630.