SFI på Växjö folkhögskola

Särskild kurs i svenska för invandrare på folkhögskola med inriktning hälsa och hållbar livsstil, 1-3 år. Välkommen att söka till HT 2021!

SFI på Växjö folkhögskola

SFI på Växjö folkhögskola
Särskild kurs i svenska med inriktning hälsa och hållbar livsstil. Folkhögskolans pedagogik kännetecknas av att vi, i undervisningen, utgår från deltagarens behov, förkunskaper och erfarenheter. Dessutom finns det en tydlig koppling till fortsatta studier och integrering i samhället. Alla deltagare som når kursmålen har möjlighet att få betyg motsvarande Skolverkets betygsskala. Som en del av utbildningen SFI på folkhögskola får du också tillfälle att delta i intressanta föreläsningar och studiebesök med fokus på hälsa och hållbar livsstil. Kursen är inte CSN-berättigad. Kursen är 1-3 år.

På Växjö folkhögskola får du:

- behöriga, erfarna och engagerade lärare
- klassrumsbaserad SFI-undervisning på förmiddagarna
- föreläsningar, studiebesök och andra inslag med inriktning hälsa och hållbar livsstil på eftermiddagarna
- individanpassad undervisning utefter just dina behov och förutsättningar
- digitala läromedel
- laptops att hyra under studietiden

Kursstarter under HT 2021. Välkommen att skicka in din ansökan!
7 juni – Sommarskola SFI
23 augusti 
1 november

Vi erbjuder kurser motsvarande SFI B, C och D. Efter avklarade studier har du möjlighet att studera vidare på Allmän kurs grundskolenivå.

Ansök idag!

Kontaktpersoner

Susanne Blomqvist
Lärare i svenska som andraspråk

Skicka e-post

Lotta Elmgren
Lärare i svenska som andraspråk

Skicka e-post