Växjö folkhögskola är en filial till Ädelfors folkhögskola och Grimslövs folkhögskola.
Ädelfors folkhögskola Grimslövs folkhögskola
  • Gå till Facebook
  • Gå till Instagram

Polisförberedande utbildning distans

Gå den polisförberedande utbildningen på distans

Polisförberedande utbildning distans

Du kan redan nu visa intresse till kursstart i augusti 2024 genom att skicka in din ansökan. Vi återkopplar till dig under våren 2024 då ansökningsprocessen startar igen.
Efter stort intresse och ett lyckat första år öppnar vi nu upp möjligheten att läsa den Polisförberedande utbildningen på distans! Utbildningen startar med närträff den 14-15 augusti 2023. Kursen genomförs därefter enligt schema fördelat på distanslektioner i polisvetenskap, egna fyspass och självstudier. Kontinuerligt träffas gruppen på Växjö folkhögskola för gemensamma case och polisiära studiebesök. Boende vid närträffar erbjuds på Grimslövs folkhögskola. (Kalendarium och schema delas ut vid uppstart). Mer information kommer. Vill du gå kursen som närkurs? Klicka här.

Ansökan sker via ansökan-tjänsten Schoolsoft
Klicka på den blå knappen nederst på sidan.

Nästa kursstart: Augusti 2024. Kursslut: juni 2025. 

Utbildningsanordnare: Ädelfors folkhögskola

Kurstyp: Särskild kurs

Längd: 1 år

Studietakt: Heltid, distansundervisning

CSN-berättigad: Ja

Antagningskrav: Gymnasial behörighet inklusive särskilda behörigheter för vidare studier på Polisutbildningen.

Litteraturlista delas före kursstart. Kurslitteratur bekostas på egen hand.

En kursavgift tas ut på 350:-per deltagare och läsår. Avgiften inkluderar studiematerial, wifi, kaffe och försäkring.

Internat vid närträffar: Erbjuds på Grimslövs folkhögskola.

Utbildningens mål och syfte
Polisförberedande utbildning har som mål att under ett år förbereda dig teoretiskt, fysiskt, mentalt och praktiskt inför antagning till Polisutbildningen.

Syftet är att du ska få stärka dina förmågor utifrån egna förutsättningar och behov. Kanske har du sökt till Polisutbildningen och vet vilka förmågor du önskar förbättra? Kanske har du ett stort intresse för människor, samhället och rättsväsendet och önskar, i grupp med likasinnade, lära dig mer?

Vi välkomnar sökande som har god empatisk förmåga, är flexibel, trygg och har gymnasial behörighet. Det är meriterande om du kan flera språk, gärna utomeuropeiska. Polismyndigheten ska spegla samhället och ta tillvara på den kompetens som mångfald tillför. Arbetet med att få fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund att söka till Polisutbildningen har intensifierats senaste åren för att säkerställa kärnuppdraget i ett föränderligt samhälle.

Utbildningens innehåll
Utbildningen är upplagd i tematiska delkurser som inleds med en polisiär introduktionskurs och avslutas med en gemensam avslutande kursuppgift i juni. Vikt läggs vid fysisk och mental träning, studiebesök, föreläsningar, figurantövningar och inblick i polisens och polisutbildningens arbete. Utbildningen syftar även till att stärka deltagarens skriftliga förmåga vad gäller yrkessvenska och akademiskt skrivande.

De fyra delkurserna är:
Kriminologi – Deltagaren får inblick i varför brott begås, orsakerna som leder till brott och strategier som kan förebygga framtida brott.

Demokrati, etik & moral – Du studerar polisens etiska ansvar i förhållande till den makt de har. Du får utveckla ditt resonemang kring hur Polisen får och bör agera i förhållande till etik och moral.

Juridik – Deltagaren får bekanta sig med Polislagen och utveckla förståelse för det svenska rättsväsendet, rättskedjan och Polisens befogenheter.

Hälsoperspektiv – Deltagaren får djupare förståelse för hur Polisen arbetar med psykisk ohälsa, missbruksproblematik, bemötandestrategier m.m.

Hur arbetar vi?
Du blir indelad i en basgrupp för att utveckla samarbetsförmågan och ta dig an uppgifter och moment med dina kurskamrater.

Redovisningsformer varierar mellan egna presentationer, seminarier, rollspel och case. Syftet med olika redovisningsformer är att du ska få träna dina kommunikationsstrategier och kommunikativa förmågor.

Ansökan sker via Schoolsoft

Kontaktpersoner

Sergio Tarabay
Lärare

Skicka e-post