Växjö folkhögskola är en filial till Ädelfors folkhögskola och Grimslövs folkhögskola.
Ädelfors folkhögskola Grimslövs folkhögskola
  • Gå till Facebook
  • Gå till Instagram

Om Växjö folkhögskola

Växjö folkhögskola slog upp portarna den 1 februari 2021 som en gemensam folkhögskolefilial mellan Grimslövs folkhögskola och Ädelfors folkhögskola.

Om Växjö folkhögskola

Växjö folkhögskola

Den nya folkhögskolefilialen Växjö folkhögskola ligger i lokaler på Ljungadalsgatan 2D i Växjö. Huvudmän är Grimslövs folkhögskola och Ädelfors folkhögskola.

- Det här handlar om att vi – alltså Grimslövs folkhögskola – vill vara en stark utbildningsaktör i länet. Vi har också ett sådant uppdrag från vår ägare Region Kronoberg. Men vi hade inte mäktat med att göra den här satsningen själva, det är ett oerhört stort arbete. Vi har verkligen nytta av Ädelfors och deras erfarenheter, säger Thomas Ragnarsson (M), styrelseordförande för Grimslövs folkhögskola.

Kortare avstånd ska locka fler
- Huvudorsaken till att starta en filial är folkhögskolornas ansvar att nå de personer som har störst behov av utbildning. För vissa grupper upplevs det fysiska och kulturella avståndet till moderfolkhögskolorna som för stort. Ett centralt Växjöläge gör oss lätta att nå för boende i Växjö och för personer som busspendlar, säger Erik Engsbråten, rektor på Grimslövs folkhögskolan.

 - Vi vill erbjuda utbildning för fler med kort utbildningsnivå och bristande språkkunskaper. Lyckas vi få fler att utbilda sig så är det fantastiskt bra. Varje person som kommer närmare ett arbete är mycket vunnet för hela samhället, säger Johanna Haraldsson, riksdagsledamot för socialdemokraterna och styrelseordförande för Ädelfors folkhögskola.

Förgymnasiala utbildningar
Utbudet på Växjö Folkhögskola kommer inte att konkurrera med moderfolkhögskolorna. På Växjö folkhögskola erbjuds förgymnasiala utbildningar.

- Vi har varit etablerade i Växjö i tre år med kurser för nyanlända, etableringskurser, och SMF. När deltagarna gått färdigt där har det saknats en naturlig fortsättning till en allmän grundkurs. Därför föddes tanken på att starta något i Växjö, säger Ole Busse, rektor på Ädelfors folkhögskola.

- Bildningsaspekten är viktig och ska hela tiden närvarande, till exempel genom studiebesök och gästföreläsare med tema hälsa och hållbar livsstil. Vi kommer också ha löpande kontakt och gemensamma aktiviteter med moderfolkhögskolorna, för att minska tröskeln till vidare studier, säger Erik Engsbråten.

Utbildningsutbud

  • Allmän kurs på grundskolenivå – inriktning hälsa och hållbar livsstil, 1-3 år
  • SFI för invandrare på folkhögskola – inriktning hälsa och hållbar livsstil, 1-3 år
  • Svenska från dag 1, svenska för asylsökande
  •  Etableringskurs för nyanlända, 6 mån (med möjlighet till förlängning 6 mån)
  •  Studiemotiverande folkhögskolekurs (SMF), 3 mån (med möjlighet till förlängning 3 mån)