Växjö folkhögskola är en filial till Ädelfors folkhögskola och Grimslövs folkhögskola.
Ädelfors folkhögskola Grimslövs folkhögskola
  • Gå till Facebook
  • Gå till Instagram

Polisförberedande utbildning

Vill du bli polis? Gå ett polisförberedande folkhögskoleår! Välj distans eller närkurs.

Polisförberedande utbildning

Ansök till HT 2024
Välkommen till ett spännande polisförberedande folkhögskoleår! I samarbete med Polismyndigheten och Polisutbildningen vid Linnéuniversitetet förbereder vi dig för de särskilda antagningskraven som finns till Polisutbildningen. Vi varvar teori med praktik under ett innehållsrikt år. Vill du gå kursen på distans? Klicka här.

Ansökan sker via ansökan-tjänsten Schoolsoft
Klicka på den blå knappen nederst på sidan.

Nästa kursstart: Augusti 2024. Kursslut: juni 2025. 

Utbildningsanordnare: Ädelfors folkhögskola

Kurstyp: Särskild kurs

Längd: 1 år

Studietakt: Heltid, närundervisning

CSN-berättigad: Ja

Antagningskrav: 

Grundläggande behörighet samt särskild behörighet enligt nedan:

  • Svenska 3/Svenska som andra språk 3 (Svenska 2/Svenska som andra språk 2 räcker inte för särskild behörighet) eller svenska kurs B/Svenska som andra språk kurs B eller 3 åk svenska från teoretisk linje eller etapp 3 i svenska eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg.
  • Engelska 6 alternativt engelska kurs B eller 3 åk engelska teoretisk linje eller etapp 3 i engelska eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg.
  • Samhällskunskap 1b alternativt 1a1 och 1a2 eller samhällskunskap kurs A eller 1 åk samhällskunskap eller etapp 2 i samhällskunskap eller motsvarande kunskaper från äldre svenska betyg eller utländska betyg.

Som särskild behörighet gäller också intyg från folkhögskola och studieomdöme från folkhögskola om de innefattar de särskilda behörighetsämnena.

Litteraturlista delas före kursstart. Kurslitteratur bekostas på egen hand.

En kursavgift tas ut på 350:-per deltagare och läsår. Avgiften inkluderar studiematerial, wifi, kaffe och försäkring.

Internat: Erbjuds på Grimslövs folkhögskola.

Utbildningens mål och syfte
Polisförberedande utbildning har som mål att under ett år förbereda dig teoretiskt, fysiskt, mentalt och praktiskt inför antagning till Polisutbildningen.

Syftet är att du ska få stärka dina förmågor utifrån egna förutsättningar och behov. Kanske har du sökt till Polisutbildningen och vet vilka förmågor du önskar förbättra? Kanske har du ett stort intresse för människor, samhället och rättsväsendet och önskar, i grupp med likasinnade, lära dig mer?

Vi välkomnar sökande som har god empatisk förmåga, är flexibel, trygg och har gymnasial behörighet. Det är meriterande om du kan flera språk, gärna utomeuropeiska. Polismyndigheten ska spegla samhället och ta tillvara på den kompetens som mångfald tillför. Arbetet med att få fler kvinnor och personer med utländsk bakgrund att söka till Polisutbildningen har intensifierats senaste åren för att säkerställa kärnuppdraget i ett föränderligt samhälle.

Utbildningens innehåll
Utbildningen är upplagd i tematiska delkurser som inleds med en polisiär introduktionskurs och avslutas med en gemensam avslutande kursuppgift i juni. Vikt läggs vid fysisk och mental träning, studiebesök, föreläsningar, figurantövningar och inblick i polisens och polisutbildningens arbete. Utbildningen syftar även till att stärka deltagarens skriftliga förmåga vad gäller yrkessvenska och akademiskt skrivande.

De fyra delkurserna är:
Kriminologi – Deltagaren får inblick i varför brott begås, orsakerna som leder till brott och strategier som kan förebygga framtida brott.

Demokrati, etik & moral – Du studerar polisens etiska ansvar i förhållande till den makt de har. Du får utveckla ditt resonemang kring hur Polisen får och bör agera i förhållande till etik och moral.

Juridik – Deltagaren får bekanta sig med Polislagen och utveckla förståelse för det svenska rättsväsendet, rättskedjan och Polisens befogenheter.

Hälsoperspektiv – Deltagaren får djupare förståelse för hur Polisen arbetar med psykisk ohälsa, missbruksproblematik, bemötandestrategier m.m.

Hur arbetar vi?
Du blir indelad i en basgrupp för att utveckla samarbetsförmågan och ta dig an uppgifter och moment med dina kurskamrater.

Redovisningsformer varierar mellan egna presentationer, seminarier, rollspel och case. Syftet med olika redovisningsformer är att du ska få träna dina kommunikationsstrategier och kommunikativa förmågor.

Ansökan sker via Schoolsoft

Kontaktpersoner

Sergio Tarabay
Lärare

Skicka e-post