Svenska från dag ett

Den särskilda folkbildningsinsatsen Svenska från dag ett är en del av satsningen Tidiga insatser för asylsökande (TIA).

Svenska från dag ett

På kursen Svenska från dag ett får asylsökande och nyanlända i Sverige möjlighet att studera svenska och samtidigt få kunskap om och förståelse för det svenska samhället. Kursen är 20 veckor.

Målet är att:

- ge deltagaren en meningsfull sysselsättning under asyltiden,

- korta ner den tid det tar att etablera sig i samhälls- och arbetslivet för den som beviljas uppehållstillstånd.

Kursen vänder sig till:

- asylsökande,

- personer som har fått uppehållstillstånd men fortfarande bor kvar på Migrationsverkets anläggningsboende.

Kontakt:
Mejla till: info@vaxjofolkhogskola.se eller ring receptionen: Tel: 073-25 33 630

 

Ansök idag!