Vårdbiträdesutbildning

På vårdbiträdesutbildningen läser du under två år de  ämnen som krävs för att  kunna jobba som vårdbiträde. Start den 8 augusti 2022.

Vårdbiträdesutbildning

Har du svenska som andraspråk? Vill du studera till ett yrke som behövs på arbetsmarknaden och som innebär att du jobbar med att hjälpa andra människor? På vårdbiträdesutbildningen läser du under två år de ämnen som krävs för att kunna jobba som vårdbiträde. Ett viktigt inslag i utbildningen är att du övar yrket praktiskt på en arbetsplats. Kursen innehåller flera inslag av hälsa och hållbar livsstil. Ansökan är nu öppen.

Antagningsdagar:
2 maj kl 10-15 och 30 maj 10-15.


       Snabbfakta:

  • Utbildningen är upplagd på 2 år med 50% studietakt på vårdbiträde och 50% med främst svenska som andraspråk men även samhällskunskap och hälsa med mera.
  • För att du ska bli godkänd enligt VO-college behöver du även svenska som andraspråk 1 på gy-nivå och den ligger sista terminen liksom APL.
  • Utbildningen riktar sig till dig som inte har svenska som modersmål.
  • Utbildningen startar den 8 augusti.
  • Kursen är Särskild kurs på gymnasienivå.
  • Litteraturlista delas före kursstart. Kurslitteratur bekostas på egen hand.
Ansök idag!

Kontaktpersoner

Katarina Siwertsson
Lärare

Skicka e-post